Hakkımızda

Osmanlı Un Fabrikası'nın bünyesinde yer aldığı Unsan Un Sanayi Ticaret A.Ş., Samsun ilimizde 1976 yılında kurulmuştur. Şimdiki şirket sahipleri KAZANCI ailesi tarafından 1988 yılında hisseleri devralınması suretiyle satın alınan şirketimiz isim ve marka değişikliğine giderek Osmanlı Un Fabrikası ismi ve Osmanlı markası adı altında faaliyetlerine devam etmiştir.

2020 cari yılı itibariyle 2050 ton günlük ve 575.000 ton yıllık buğday öğütme kapasitesine sahip olan firmamız, ayrıca yaklaşık 360 tonu dökme olmak üzere toplam 600 ton kepek, 1500 tonu dökme olmak üzere 2000 ton un ve de 9.000 ton buğday depolama kapasitesine sahiptir.

Ülke genelinde yüzde  30'luk kapasite kullanım oranı geçerli olan kırmacılık sektöründe firmamız, yüzde 95'lik kapasite kullanım oranı ile OSMANLI, AKÇA ve de SAMS UN marka adları altında gerek yurt içi ve gerek yurt dışında olmak üzere faaliyet göstermektedir.

Firmamız 1996 yılından itibaren Azerbaycan, Gürcistan, 2005 yılından itibaren Irak, 2009 yılı itibariyle Uzak-doğu ve Afrika, 2017 yılı itibariyle Orta-doğu, 2019 yılı itibariyle Güney Amerika ve 2020 yılı itibariyle İngiltere ve Okyanusya kıtası pazarına ihracat yapmaya devam etmektedir.

Firmamız, İstanbul Sanayi Odasınca hazırlanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2008, 2009, 2018 ve 2019 yılı listelerinde yer almıştır.

Firmamız un sektörü ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, imkanlar elverdiği ölçüde gerek teknolojik ve de gerek yapısal olarak kendini sürekli geliştirmektedir. Nitekim 2009 yılında faaliyete geçen tam otomatik un depolama ve paketleme sistemimizde bu gaye ile gerçekleştirilmiş yatırımlardır.

Firmamız ÖNCE KALİTE sloganından hareketle gerek birinci elden tüketicilere, gerekse un ürünleri imalatçılarına gerekli sıhhi ve kalite şartlarına haiz ve de gerektirdiği ölçüde katkısız buğday unu sunmaktadır.

Tüm çalışmalarımız esnasında yukarıda bahsettiğimiz kalite ve sıhhi şartların sağlanması ve gerekse Hak ve Hakkaniyetin korunması bizim için buğdayın alınmasından unun tüketiciye sunulmasına kadar geçen tüm evrelerde temel düsturdur. Bu amaçtan hareketle 2003 yılında TSE kalite belgesini alan firmamız ayrıca ISO 2200 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Helal Gıda Üretim belgelerine de sahiptir.